Çocukların gelişim özellikleri birbirinden bir miktar farklı olabilir. Burada verilen bilgiler, çoğunluğu yansıtmaktadır. Sizin çocuğunuzdaki gözlemleriniz burada verilenlerden farklı ise bu normal olabilir: çocuk hekiminize danışarak gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi anlatınız, bilgi alınız.

Çocuğunuz kendi yaş grubundan daha ileri yaşın işlevlerini yapıyor olabilir. Ancak yaşına uygun olanları yapamıyorsa doktorunuza danışınız.
Bebeğiniz zamanından erken (prematüre) doğduysa iki yaşına gelene kadar erken doğduğu süreyi yaşından çıkararak izleyiniz. Örneğin 1 ay erken doğduysa ve şu anda beş aylıksa 4 aylık bebeğin gelişimine bakınız.

GELİŞİM NASIL OLUR?

Beyin gelişimi yapısal-kalıtsal özelliklere ve ayrıca çevresel etkenlere, çocuğun yaptığı etkinliklere bağlıdır. Beyinde işletilen, kullanılan hücreler ve bağlantılar kuvvetlenirken kullanılmayanlar da küçülür, hatta yok olurlar: bu “kullan ya da kaybet” ilkesi olarak özetlenebilir.
Bu nedenle bebekler ve küçük çocuklarla ilgilenen her kişi onların beyninin gelişiminde kalıcı etkiler bırakır. Çocukların erişkinlerle ilişkileri, iletişimleri onların beyin gelişimini etkiler.
Bu etkiler olumlu ya da olumsuz olabilir.

Çocuğunuzun gelişimini olumlu etkilemek istiyorsanız:

  • Onun verdiği işaretlere, seslere cevap verin
  • Onunla konuşun, ona kitap okuyun, şarkı söyleyin
  • Günlük, sabit alışkanlıklar geliştirin
  • Etrafı araştırmaya ve oynamaya teşvik edin
  • İki yaşından sonra televizyonda ona uygun programları günde bir saati geçmeyecek şekilde izletin, bunun dışındaki zamanlarda başka etkinlikler yapmasını sağlayın
  • Davranışlarınızda tutarlı olun: çocuğunuzun belirli davranışlarını hep aynı şekilde takdir edin, ya da gerekiyorsa, cezalandırın. Olumsuz, istenmeyen davranışların ne olduğunu öğrenmesini sağlayın. Olumsuz davranışların düzelmesi zaman alacaktır: hemen sonuç beklemeyin, ve gayret gösterdiği zaman onu takdir edin.
  • Açıklayıcı olun: “odan dağınık” yerine “oyuncakların, elbiselerin yerde duruyor ” gibi açık konuşun.
  • Eşinizle ya da aile büyüklerinizle aranızda çocuğun eğitiminde görüş ayrılıkları varsa bunları onun yanında konuşmayın.
  • Biriniz ona öğütlerde bulunurken diğeri araya girmemelidir.

Gelişim dönemi özelliklerini fark ettiğinizi göstermek ve ona katılmak çocuğunuzu yüreklendirecek, coşkulandıracaktır.
Çocuk yetiştirmek mutlu, eğlenceli, büyüleyici bir uğraştır: TADINI ÇIKARIN!