EEG, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen bir yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez. Tıbbi olarak elektroensefalogram (EEG) diye adlandırılır. EEG’de çekim küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle yani “pasta” denilen iletken bir madde aracılığı ile yapıştırılmasıyla olur. Bu elektrotların ikisi arasındaki elektriksel potansiyel değişiklikleri bilgisayara kayıt edilir ve sonuç uzman tarafından yorumlanarak, hastaya gerekli bilgi verilir. Elde edilen kaydın incelenmesinde, normale oranla sapmalar bulunmasına dayanılarak, beynin birçok çalışma bozukluğu (sara vb.) teşhis edilebilir.

Epilepside EEG nin amacı tanının desteklenmesi, sınıflanması, fokal beyin lezyonunun araştırılması ve epilepsi hastalarının izlenmesidir.

EEG kullanımları:

  • Epilepsilerin tanı ve takibi
  • Yaşa uygun serebral elektrik olgunlaşmanın değerlendirilmesi
  • Psikiyatrik bazı değerlendirmeler
  • Nadir bazı rahatsızlıklar (SSPE, intoksikasyonlar

 

ÇEKİM İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR;

Çekim sırasında hastaların tok, ve gevşek bir halde olması gerekir. Yine çekim sırasında üç dakikalık hiperventilasyon (hızlı ve derin nefes alıp verme) yaptırılmalı, fotik uyarı (belli süre ve aralıklarla parlak ışık) verilebilir. Gerekli hallerde uyku, uzun uykusuzluk ve diğer aktivasyon yöntemleri uygulanabilir. Çekime gelmeden önce saçın bir gün önceden temizlenmesi gereklidir. Çocuklarda çekim genellikle uykuda yapılmaktadır. Uyku EEG’si çekimi için, çocuğun uykusuz kalması gerekebilir , bu nedenle çocuğun geç yatırılıp erken kaldırılması önerilir. Ayrıca bunun için çekim öncesi doktor tarafından uygun ilaç verilebilir.

EEG çekiminden bir gece önce çocuk uykusuz bırakılır. Bunu sebebi ise çekim sırasında çocuğun yarım saat kadar uyumasının istenmesidir. Saçının temiz olmasında fayda vardır. EEG voltajları çok düşük olduğundan jöle, kir/yağ gibi bazı maddeler kayıt kalitesini çok etkiler.

Uyku EEG’si istendi, uyumazsa test geçersiz midir?

Uykuyu sağlamanın olmazsa olmaz koşulu, genellikle, çocuğun iyice uykusuz bırakılmasıdır. Buna rağmen uyuyamayan çocuklara ‘chloral hidrat’ gibi ilaçlar verilerek uyku sağlanabilir. Fakat bazen yine de çocukların uyutulması mümkün olmayabilir. Çoğu zaman uzun bir uyanıklık kaydı da yeterli bilgi sağlar. Ama kimi durumlarda EEG’nin yeniden yapılması gerekebilir