Konvülziyonlar (Nöbetler)

Konvülziyon çeşitli nedenlerle bir grup beyin hücresinin, anormal ve aşırı elektriksel boşalması sonucu, ortaya çıkan bilinç değişikliği, anormal motor hareketler, duysal bozukluklar veya otonomik disfonksiyon şeklindeki belirti ve/veya bulgulardır. Akut konvülziyon (nöbet) çocukluk çağının en sık görülen...

Ateşli Havale Nedir?

Bebeklerde ve küçük çocuklarda ateşlenme ile birlikte ortaya çıkan nöbetlerdir. Nöbet sırasında çocuk genellikle etrafta olanlara ve söylenenlere cevapsız hale gelir. Kol ve bacaklarında kasılmalar ya da tamamen gevsek bir hal olabilir. Birçok ateşli nöbet bir-iki dakika sürer, ama birkaç saniye...

Febril Konvülziyon (Ateşli Havale)

Febril konvülziyon; 1 aydan büyük çocuklarda görülen SSS enfeksiyonu, akut elektrolit bozukluğu ya da zehirlenme gibi tanımlanmış bir neden ve öncesinde afebril konvülziyon öyküsü olmadan ateşle birlikte ortaya çıkan nöbetlerdir. Febril konvulziyon basit ve komplike FK olmak üzere iki gruba ayrılır....

Epilepsi Nedir?

Epilepsi tüm yaştan insanları etkileyen nörolojik bir bozukluktur; bununla birlikte, nöbetlerin sıklığı genç çocuklarda (tüm çocukların yüzde dördünde görüldüğü tahmin edilmektedir) yetişkinlerden daha fazladır. Gelişmekte olan beynin nöbetlere yetişkin beyninden neden daha yatkın olduğu...

Çocukluk Çağında Epilepsi

Epilepsi;beyinde anormal elektriksel aktiviteden kaynaklanan tekrarlayan spontan nöbetlerin görülmesi olarak tanımlanır. Toplumda 100 kişiden birinde görülen sık rastlanan bir durumdur. Epilepsi tanısı için birbirinden farklı zamanlarda klinik olarak en az iki atak meydana gelmesi gerekmektedir. Aynı gün -24 saat içinde-...

Çocuklarda Başağrısı (Migren)

Migren çocuklarda sanılanın aksine sık görülen bir rahatsızlıktır… Çocukluk çağında da baş ağrısı, çocukların yaşam kalitesini etkileyen yakınmalardan birisidir. Baş ağrıları, çocukluk çağı boyunca yaşla birlikte ilerlemektedir.  Çocuklarda migren tanısı yerine çoğu kez sinuzit...

Serebral Palsi

Serebral palsi (SP) beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terimdir. Haya boyu süren bir durumdur ki beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyerek vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eşgüdüm bozukluğuna yol açar. SP, beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu olabilir. Halk arasında...

Çoçuk Nörolojisi Antalya

Çocuk Nörolojisi Nedir? Çocuk nörolojisi 0-18 yaş arası çocukların beyin, kas, omurilik ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların teşhis ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır.  “Pediatrik nöroloji” veya “Gelişim nörolojisi” olarak da bilinir.  Konusu olan hastalıklar, ağır beyin...

Çocuklarda EEG Çekimi

EEG, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini ölçen bir yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı hissedilmez. Tıbbi olarak elektroensefalogram (EEG) diye adlandırılır. EEG’de çekim küçük elektrotların saçlı deriye yerleştirilmesiyle yani “pasta”...

Çocuğunuzun Gelişimi

Çocukların gelişim özellikleri birbirinden bir miktar farklı olabilir. Burada verilen bilgiler, çoğunluğu yansıtmaktadır. Sizin çocuğunuzdaki gözlemleriniz burada verilenlerden farklı ise bu normal olabilir: çocuk hekiminize danışarak gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi anlatınız, bilgi alınız. Çocuğunuz...

Nöbet Anında Ne Yapılmalı?

Nöbetlerin %70-80 i 5 dakika içinde kendiliğinden durmaktadır. Nöbet esnasında yapılacak yanlış bir müdahale çocuğun hayatını tehdit edebilir. Nöbette yapılacak doğru hareket hastayı hemen sağ veya sol yanına yan yatırmak, başının altına yumuşak bir şey koymak, boynunda sıkı bir şey ( kravat, atkı gibi) varsa gevşetmek...